HAYATA RENK VER

Güneş Adalar Projesi

Kapsayıcı Eğitim Uygulama Merkezleri

Güneş ADA Projesinde, normal gelişim gösteren çocuklar, özel gereksinimli çocuklar ve tümünün ebeveynlerine yönelik kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile sürdürülebilir psikolojik destek ve sosyal uyum becerilenin arttırılması amaçlanmaktadır. Depremi yaşamış çocuklarının yaşadıkları travmatik olaylardan en az şekilde etkilenerek eğitime devamlılıklarının desteklenmesi, özel gereksinimi olan ve deprem sonrası özel gereksinimli hale gelen çocukların yaşamda ve eğitimde sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, topluma adapte olabilmelerini ve en az hasarla yaşamlarına devam edebilmelerini amaçlayan  Güneş Adalar, ebeveyn ve çocuklara travma bilinçli öğretmenlerin kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile sanatla, müzikle, hareketle, bireysel ve grup terapileri ile psikolojik destek ve terapi hizmetlerini sürdürmektedir.

Güneş Adalar Projesi
Güneş Adalar Projesi

Ülkemizi derinden sarsan 06 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası 11 ilimiz yoğun tahribat almış, binlerce vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş ve nicesi ağır yaralı olarak kurtulmuş, birçok vatandaşımız da deprem sonrası ampute kalmıştır. Ülkemizde ilk defa bu kadar büyük ve bu kadar geniş alanda bir deprem olmuş, insanlar uykularında ne olduğunu anlayamadan ölüm kalım savaşına girmişlerdir. Kimisi günlerce enkaz altında kalmış, kimisi de günlerce enkaz altında kalan yakınını beklemiştir.
Bu acılı ve travmatik yaşantılar sonrası psikolojik ilkyardım ve uzun süreçte psikososyal destek çalışmaları, deprem ve yasla ilgili öğretmen, veli, öğrenci odaklı okul temelli psikoeğitim çalışmalarıyla sahada çok fazla gözlem yapılmış ilgili bakanlıklar gerekli çalışmalar konusunda aktif çalışmaları sürdürmeye devam etmiştir. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerden yola çıkarak süreci daha iyileştirici kılmak adına Sivil Toplum Kuruluşu olarak Hayata Renk Ver Derneği  'Güneş Ada' isimli bir proje geliştirilmiş, sırasıyla Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu; Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye’de açılan ve çalışmalarına faal olarak devam eden bu merkezlerin amacı, bireylerin deprem sonrası özellikle psikolojik yaralarını birlikte sarmaktır. Normal gelişim gösteren çocuklar, özel gereksinimli çocuklar ve ebeveynlerine yönelik, travma bilinçli öğretmenlerin kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile sürdürülebilir psikolojik destek vermeleri ve bireylerin sosyal uyum becerilerinin artırılması bu projenin temelini oluşturan nedenlerdir. Bu adalar tüm yaş gruplarına hitap etmekte ve haftanın yedi günü çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığından  görevlendirilmiş öğretmenler özellikle “travma” konusunda eğitim ve süpervizyon çalışmaları eşliğinde travma yaşayan bireylere hizmet vermektedirler. Teknoloji, sanat ve hareket odaklı malzemelerle U şeklinde bir alan ve faaliyetlerin rahatlıkla yapılacağı büyük bir bahçe alanı oluşturulmuştur. Aynı zamanda çalışan öğretmenler için öğretmen yaşam alanı yapılmıştır. Güneş Adalar'da sanat/hareket/müzik atölyeleri ve psikolojik danışmanlık birimleri bulunmaktadır. Terapötik sanat atölyesinde bireylerin duygularını resim yoluyla ifade etmeleri sağlanmakta, hareket atölyesinde travmalarda etkililiği sınanmış dans ve hareket çalışmaları yapılmakta, müzik atölyesinde ritim, melodi, armoni gibi müzik unsurları travma sonrası stres tepkilerinin azaltılması adına uygulanmaktadır. Psikolojik danışma biriminde depresyon, kaygı ve stres düzeyleri belirlendikten sonra bireyle ve grupla psikolojik danışma yapılmaktadır.